Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zakres przetwarzania i przechowywania danych zebranych podczas odwiedzin strony internetowej www.sobusy.pl

Rolanda Winter, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Winter Business Consulting Roland Winter, ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa, NIP 5252319471, REGON 142330084 (dalej jako „Sobusy") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie www.sobusy.pl, Poniżej zawarte zostały informacje o sposobie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o użytkownikach portalu www.sobusy.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi „Kontakt" oraz „Rezerwacja". Dane są chronione przed dostępem osób trzecich. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Roland Winter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Winter Business Consulting Roland Winter, ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu www.sobusy.pl, w szczególności w ramach wykonywania usługi „kontakt" oraz „rezerwacja", oraz komunikacji z użytkownikami za uprzednim uzyskaniem od nich zgody.

Dane automatycznie zapisywane (dane nieosobowe)

Podczas odwiedzin strony internetowych www.sobusy.pl następuje w sposób automatyczny zapis ogólnych danych nieosobowych (rodzaju przeglądarki internetowej, liczby wizyt, średniego czasu poświęconego na przeglądanie strony, odwiedzonych podstron). Zbieranie powyższych informacji ma na celu polepszenie zawartości i funkcjonalności strony. Powyższe dane nie są przetwarzane i nie są udostępniane stronom trzecim.

Pliki Cookies

Regulaminy dotyczący plików Cookies został określony w oddzielnym dokumencie i jest dostępny pod adresem www.sobusy.pl/polityka-cookies.html .

Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne umożliwiające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek www.sobusy.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.